Rezerwacje przyjmujemy tylko dla grup zorganizowanych co najmniej 10-osobowych.

 

 1. Terminu rezerwacji obiektów: atrakcje wodne, lodowisko, boisko wielofunkcyjne dla grup zorganizowanych można dokonać w dniach od pn do pt w godz. 7:30–14:30 :
 • telefonicznie pod numerem 67 211 73 50 lub 211 73 41,
 • lub osobiście w recepcji fitness & squash Aquapark I piętro lub w administracji spółki pokój 207.
 1. Po ustaleniu terminu, należy wypełnić druk zlecenia na wejście grupy zorganizowanej (druk jest dostępny na stronie internetowej aquaparkpila.pl -zakładka rezerwacje lub w wersji papierowej w recepcjach obiektów).
 1. Wypełniony druk należy bezzwłocznie dostarczyć:
 1. Przed przybyciem grupy opiekun/owie sporządza/ją pisemną listę uczestników, co pozwoli na sprawne wprowadzenie grupy na teren obiektu.
 1. Opiekun/owie grupy są zobowiązani do wcześniejszego poinformowania uczestników o wymaganych na obiektach strojach:
 • atrakcje wodne (strój kąpielowy dla kobiet/dziewczynek jedno lub dwu częściowy, dla mężczyzn/chłopców kąpielówki przylegające do ciała, bez kieszeni i zamków, o długości maksymalnie do połowy uda – brak wymaganego stroju na basen uniemożliwia korzystanie z atrakcji wodnych ),
 • lodowisko (wygodna ciepła odzież, łyżwy własne lub z wypożyczalni, obowiązkowo rękawiczki),
 • boisko wielofunkcyjne (wygodny strój do ćwiczeń sportowych, na przebranie obowiązkowo czyste obuwie sportowe z jasnymi podeszwami nie pozostawiającymi śladów).
 1. Przed wejściem na teren obiektu opiekun/owie są zobowiązani do zapoznania grupy z regulaminami obiektu, z którego usług będą korzystać. Na wykonanie powyższej czynność opiekun/owie składają pisemne potwierdzenie (oświadczenie) w recepcji obiektu.
 1. Wymagana ilość opiekunów grupy zorganizowanej:
 • na 15 uczestników w wieku szkolnym – 1 opiekun,
 • na 10 uczestników w wieku przedszkolnym – 1 opiekun,
 • na 30 uczestników dorosłych – 1 opiekun,
 • uczestnicy niepełnosprawni – ustalona i zaakceptowana przez kierownictwo pływalni ilość uczestników na 1 opiekuna w zależności od rodzaju niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych.
 1. Dodatkowi opiekunowie (ponad ilość wymagana) płacą za wejście na teren obiektu wg obowiązującego cennika.  

 

DRUKI DO POBRANIA: 

PŁYWALNIA

LODOWISKO

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

SALKA FITNESS

SQUASH