1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Centrum Rekreacji AQUA-PIL Sp. z o.o. ul. Artura Grottgera 4, 64-920 Piła

2) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawa do wycofania zgody w każdym czasie i  żądanie usunięcia danych.

3) Wyrażam zgodę dla firmy Centrum Rekreacji AQUA-PIL Sp. z o.o. ul. Artura Grottgera 4, 64-920 Piła na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji marketingowych i reklamowych w formie „newsletter” środkami komunikacji elektronicznej zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail – zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawa do wycofania zgody w każdym czasie i  żądanie usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.