squash

Squash:

Kort do squash’a codziennie w godz. od 7:00 do 22:00 15,00 zł./godz.