Podstawową zasadą gry w squasha jest to, żeby tak uderzyć piłeczkę, aby po odbiciu od przedniej ściany nie dosięgnął jej przeciwnik, zanim odbije się ona drugi raz od podłogi.

1. Rozgrzewka

Nie jest sprawą przypadku, że wymieniamy ją na początku. Jest to niezbędne przygotowanie organizmu do obciążenia. Squash to nie to samo, co szachy czy inna zabawa, gdyż obciąża dość znacznie organizm pod względem psycho-fizycznym. Wskazane jest więc poświęcenie 10 minut na rozgrzewkę, aby zapobiec ewentualnej wielotygodniowej rehabilitacji po kontuzji.

2. Serwis

Grę rozpoczyna zawsze zawodnik wyłoniony w drodze ustalenia lub losowania – serwisem wykonywanym z pola serwisowego. Stronę pierwszego serwisu wybiera zawodnik i do czasu straty piłki rozpoczyna serwis raz z jednej, raz z drugiej strony. Zawodnik przejmujący serwis wybiera pole, z którego chce rozpocząć grę. Zasadą jest, że kolejne sety rozpoczyna zawodnik, który wygrał set poprzedni.

Prawidłowy serwis musi spełniać łącznie kilka warunków:

  • w momencie uderzenia piłki co najmniej część jednej stopy zawodnika znajduje się w polu serwisowym; równocześnie żadna część stopy nie może dotykać linii pola serwisowego, ale może znajdować się nad nim,
  • serwujący uderza piłkę poprawnie – zanim ta spadnie na podłogę, dotknie ściany lub zawodnika,
  • serwujący uderza piłkę bezpośrednio na przednią ścianę, pomiędzy środkową linią serwu a górną linią autu,
  • pierwsze odbicie piłki od podłogi po serwisie musi mieć miejsce w ćwiartce po drugiej stronie kortu; piłka nie może też dotknąć ani linii połowy kortu ani linii oddzielającej ćwiartki kortu; punkt ten nie dotyczy piłki uderzonej z woleja – zanim ta dotknie podłogi,
  • serwujący nie zagrał piłki w aut – np. poniżej linii środkowej, powyżej górnej linii autowej, bezpośrednio na boczną ścianę.

3. Rozgrywka

Po prawidłowym serwisie zawodnicy odbijają piłkę na przemian. Podczas gry możliwe jest uderzanie piłeczki z wykorzystaniem wszystkich ścian, także ściany tylnej, pod warunkiem, że piłeczka odbije się od ściany przedniej – najpierw lub później. Ograniczeniem pola gry na ścianie przedniej jest dolna linia autowa (tzw. blacha) oraz górna linia autowa. Środkowa linia ma znaczenie tylko podczas serwisu. Pole gry na bocznych i tylnej ścianie ograniczone jest przez podłogę oraz górne linie autowe.

4. Wygrana wymiana

Wygrywamy wymianę gdy:

  • przeciwnik nie wykonał poprawnego serwisu,
  • przeciwnik nie był w stanie poprawnie zagrać piłki,
  • piłka dotknęła przeciwnika, jego ubrania lub sprzętu.

5. Punktacja

Punkty w squashu zdobywa się albo w systemie „każda piłka daje punkt” (PARS – point-a-rally scoring), czyli niezależnie od tego, kto serwuje – punkt zdobywa wygrywający wymianę, albo w systemie, w którym punkt może zdobyć tylko zawodnik serwujący. Przeciwnik może wygrać prawo do serwisu.
W systemie PARS (najpopularniejszym w Polsce) gra się do 11 punktów w secie (gemie) oraz do wygranych w 3 lub w 5 gemach. W przypadku wyniku 10:10 w gemie gra się do 2 punktów przewagi. W systemie, gdy tylko serwujący zdobywa punkt gra się do 9 punktów w gemie. Jeśli w gemie osiągniemy stan 8:8, zawodnik odbierający serwis decyduje, czy set będzie grany do 9 czy do 10 punktów. Nie obowiązuje tu zasada 2 punktów przewagi. Set może się w tej sytuacji zakończyć wynikiem 9:8 lub 10:8.