Pilska  Amatorska  Liga
S T R Z E L E C K A

 

Pilska Amatorska Liga STRZELECKA  (strzelania z karabinka pneumatycznego) odbywa się od 2013 roku i trwa od października do kwietnia. W cyklu otwartych turniejów ligowych udział mogą brać wszyscy amatorzy od 6 roku życia. Impreza ma charakter rekreacyjny, a jej celem jest popularyzacja sportów strzeleckich
i integracji rodzinnej i społecznej.